Skip to content

TYKS T3-SAIRAALA TYÖMAAN LOGISTIIKKAOHJE

 

Tämä ohje on laadittu ohjeistamaan TYKS T3 –hankkeen rakentamisen aikaisia materiaalivirtoja. Ohjeen tarkoitus on täydentää urakkaohjelman mukaisia velvoitteita. Hankkeen laajuus, rakennustontin ahtaus ja katualueilla tapahtuva liikenne huomioiden, materiaalitoimituksia joudutaan seuraamaan ja hallitsemaan sähköisen ohjausjärjestelmän avulla.

Kohteen rakennustyömaalla on käytössä logistiikanohjausjärjestelmä, jonka käyttöä edellytetään jokaiselta urakoitsijalta ja tavarantoimittajalta. Järjestelmällä koordinoidaan kaikki työmaalle saapuva materiaali/tavara/konetoimitukset sekä ohjataan siirtoresursseja kuten torninosturit, siirtokoneet ja siirtoapu. Maksulliset palvelut ovat jokaisen vapaasti varattavissa (ellei omassa urakkasopimuksessa ole poikkeavaa kirjausta asiasta). Purkupaikat ja itsenäiset siirrot ovat varattavissa palvelusta veloituksetta.

 

1. Kun olet aloittamassa urakkaasi TYKS T3 työmaalla, toimi seuraavasti

  • Rekisteröidy työmaan logistiikkajärjestelmään osoitteessa:
    https://rakennuslogistiikka.tyomaapalvelu.fi
  • Klikkaa ”jos sinulla ei ole vielä tunnuksia, rekisteröidy täällä”.
  • Ota yhteyttä logistiikkakoordinaattoriin, Niilo Erveliukseen 0400-723 179, etunimi.sukunimi@rl.fi ja sovi työmaapalvelujen aloituspalaverin ajankohta. Palaverin yhteydessä saat koulutuksen logistiikan ohjausjärjestelmään. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

2. Toiminta ennen tavaran saapumista työmaalle

Tee purkuvaraus järjestelmään. Varaa vain se aika, jonka arvioit purkuun käytettävän. Merkitse mahdollisimman tarkkaan kysytyt tiedot ja varaa purkuaika alustavasti. Logistiikkakoordinaattori tarkastaa ja hyväksyy purkuvarauksen.

KAIKKIEN purku- ja resurssivarausten tulee olla tehtynä 3 arki vrk ennen työmaalle saapumista. Esim. haluttu purku maanantaina, varaus on tehtävä edellisen viikon tiistaina klo 16 mennessä, haluttu purku tiistaina, varaus tehtävä edellisen viikon keskiviikkona, jne. Purkuajat työmaalla arkisin klo 6-22

3. Purkuvarauksen tekeminen

Kirjaudu järjestelmään. Valitse ”kalenteri” etusivulla olevista painikkeista. Tee purkuvaraus klikkaamalla halutun ajankohdan päällä. Täytä tarkasti kysytyt tiedot ja varaa alustavasti. Varmista, että purkuvarauksessa on oikeat tiedot materiaalien määrästä. Lisää purkuvaraukseen myös materiaalin loppusijoituspaikka, esim. 3 krs lohko J. Huolehdi, että sinulla on käytössäsi tarvittavat omat resurssit kuorman saapuessa tai varaa resursseja käyttöösi logistiikanohjausjärjestelmästä. Ohjeista kuljettaja (erillinen ohje) sekä tiedota tavaranvastaanottajaa sovitusta purkuajasta ja paikasta.

4. Toiminta tuloporteilla tavaran saapuessa työmaalle

Kuorman saapuessa työmaalle liikenteenohjaaja/porttimies varmistaa varausjärjestelmän mukaisen kuorman, avaa työmaaportin sekä antaa toimintaohjeet. Logistiikkaohjeen vastaista tai ilmoittamatonta tavarantoimitusta ei päästetä työmaalle! Mikäli purkupaikalla on ruuhkaa, ajoneuvo otetaan vastaan, vasta kun purkupaikka on vapaa. Kuorma puretaan työmaalla välittömästi ja viivyttelemättä sekä siirretään sovitulle varastointialueelle tai kerroksiin ohjeiden ja suunnitelmien mukaan. Työmaalla on kalustoa, joita voi varata käyttöönsä purkuvarauksen teon yhteydessä. Lisäksi siirtotöihin voi varata logistiikkamiehiä tai tilata haalauspalvelua raskaisiin siirtotöihin työmaapalveluurakoitsijalta. Veloitukset erillisen hinnaston mukaan, katso kohta 2.

5. Välivarastointi

PJU/työmaapalvelu-urakoitsija järjestää välivarastointipaikan, mihin kuuluvat mm. saapuvien ja lähtevien lähetysten purku-, lastaus- ja siirtopalvelut. Välivarasto on urakoitsijoiden käytössä eri tilauksesta, mutta sinne voidaan ohjata myös ilmoittamattomia tai toimitussuunnitelmasta poikkeavia kuormia. Välivarastoinnin kustannuksista sovitaan aloituspalaverin yhteydessä.

6. Pientoimitukset

PJU järjestää pientarvikevaraston paikan urakoitsijoiden käyttöön. Pientoimitukset toistaiseksi ilman purkuvarauksia.

7. Erikoissiirrot ja haalaukset

Logistiikkakoordinaattori tekee nostosuunnitelman yhdessä toimittajan kanssa, hankkii avustavan henkilöstön ja kaluston raskaiden, yli 200kg painavien yksittäisten rakennusosien ja kookkaiden esineiden (hissit, liukuportaat, iv-koneet tms.) siirtämiseksi. Raskaiden esineiden siirrossa on oltava mukana riittävästi myös toimittajan henkilökuntaa. Varaukset on tehtävä edeltävällä viikolla, väh 3 vrk ennen materiaalien toimitusta, katso kohta 2.

8. Yleistä

Logistiikkakoordinaattori ylläpitää ns. ”mestakarttaa”, josta ilmenee sisävalmistusvaiheen alkaessa kerroksittain tai lohkoittain käynnissä olevien työvaiheiden mukaan urakoitsijoiden työalueet ja materiaalien lyhytaikaiset varastointipaikat työalueilla. Varastopaikkojen siisteydestä vastaa urakoitsija. Työmaalla voi varastoida maksimissaan viikon materiaalitarpeen. Aluesuunnitelma, logistiikkaohje, mestakartta ja tarpeelliset suunnitelmat ovat osapuolten nähtävillä järjestelmässä ja se menee vahvistettujen purkuvarausten liitteenä sähköpostissa ko. varauksen osapuolille. Logistiikkakoordinaattori on PJU:n ja urakoitsijoiden yhteyshenkilö toimituksissa ja työmaavarastoinnissa.

Logistiikkakoordinaattori
Niilo Ervelius
0400-723 179 etunimi.sukunimi@rl.fi

Logistiikkatyönjohtaja
Klaus Aaltonen
040 7799 130 etunimi.sukunimi@rl.fi