Skip to content

Uusia koteja Oulun Karjasillan Kulmalle

Karjasillan Kulma – Uuden ajan naapurusto

Höyhtyän suuralueella sijaitseva Karjasilta kuuluu Oulun arvostetuimpiin ja perinteikkäimpiin alueisiin. Vuonna 2009 Suomen parhaaksi asuinalueeksi äänestetty Karjasilta koostuu erilaisista ja värikkäistä taloista, joista osa on vanhempaa rakennuskantaa ja osa uudempaa tuotantoa.

Alue oli alun perin nimensä mukaisesti laidunmaata ja muuntui 1940- ja 1950-luvuilla puutalovaltaiseksi asuinlähiöksi. Oman koulun Karjasilta sai vuonna 1958 Lintulammentien varteen. Koulun tarina päättyi, mutta Osmo Siparin suunnittelema koulurakennus jatkaa elämäänsä osana uutta Karjasiltaa.

 Alue ottaa harppauksen kohti tulevaisuuden kaupunkimiljöötä, kun Hartela aloittaa Karjasillan Kulman rakentamisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun ympäristöön. Huolettomat uudet kodit takaavat, että Karjasilta on hyvä alue asua tulevaisuudessakin.

Taloyhtiöt

Karjasillan Kulmalle nouseva uusi kortteli pitää sisällään yhteensä 11 uutta asuinkerrostaloa.  Asuinkorttelin rakentaminen tullaan toteuttamaan vaiheittain ja arvio koko korttelin valmistumiselle sijoittuu noin 8-10 vuoden päähän. Ensimmäisenä rakenteille lähtevä kohde on 53 asunnon taloyhtiö, Asunto Oy Oulun Satakieli, jonka rakentaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Tulevien asukkaiden arkea helpottaa nykyaikaiset korttelitasoiset energiaratkaisut, kuten asuntokohtainen viilennys sekä olosuhteiden hallinta ja ohjaus. Asukkaiden käyttöön on tulossa myös huippunopea laajakaistayhteys sekä yhteiskäyttöauto.

Korttelin sisäpihalle on suunniteltu julkinen kävely-ja pyöräilytie ”Puhtibulevardi”, josta tulee asukkaita ja kaupunkilaisia houkutteleva virkistysalue. Hyvin suunniteltu valaistus takaa alueen viihtyvyyden myös pimeän aikana, jolloin valaistus toimii elämyksellisenä osana ympäristöä.

Alueella sijaitseva vanha koulurakennus rakennetaan uudelleen ja muuteen toimitilakäyttöön. Lisätietoa vapaista toimitiloista asuntomyynnistämme.

Asunto Oy Oulun Satakieli

Kahdeksankerroksisen Oulun Satakielen asuntojen koot vaihtelevat 25,5 m2 yksiöstä tilavaan 96,0 m2 perheasuntoon. Asuntojen selkeät ja käytännölliset pohjaratkaisut toimivat kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Lähes kaikissa kodeissa on oma sauna sekä asunnon levyinen lasitettu parveke.

Autopaikat tulevat sijaitsemaan Satakielen pihakannen alla sijaitsevassa parkkihallissa. Asukkaat pääsevät autolle kuivin jaloin, koska yhtiön hissillä on pääsy suoraan parkkihalliin.

Lue lisää

Huom. Kuva on alustava luonnoskuva kohteesta.

 

 

Neljä syytä muuttaa Karjasillan Kulmalle

Rauhallinen ja viihtyisä sijainti

Ulkoilumahdollisuudet kotiovelta

Toimivat asuntopohjat

Huoletonta elämää uudessa kodissa

Hyvän elämän rakentamiseen valjastettiin myös yritysten osaaminen

Karjasillan Kulman hankkeen suunnittelussa ovat kohdanneet myös yritykset. Kulmalle rakentuvassa Business Labissa ja Living Labissa yritykset ovat voineet testata ja kehittää uusia asumisen tuotteita ja palveluja yhdessä käyttäjien kanssa. Testi- ja pilottiympäristö koostui asukkaiden lisäksi myös alueen muista toimijoista. Hankkeessa syntyvien uusien innovaatioiden tavoitteena oli asumisen laadun nostaminen, uusien yhteisöllisten ja virikkeellisten toimintamallien luominen sekä asumisen kustannusten laskeminen. Business Labista muodostui showroom tulevaisuuden asumisen ratkaisuille.

Business Labin yhteiskehittämisen keskiössä olivat:
• Energiaratkaisut. Uudet, vaihtoehtoiset energiateknologiat sekä niihin liittyvät sovellukset.
• Älykäs valaistus. Uudet valaistuskomponentit ja –teknologiat sekä valaistuksen ohjaus. Innovatiivinen valaistussuunnittelu.
• Älykäs liikkuminen, sisältäen kaiken parkkipaikoista yhteiskäyttöautoihin, pyöräilyyn ja jalankulkuun korttelin alueella.
• Verkot. Moderni viestintäteknologia (5G), sensorit, IoT, jne.
• Rakentamisen teknologia. Muuntuvat tilat. Digitaalinen talokirja.
• Palvelualusta sekä korttelin palvelut kaikille ikäryhmille. Painopisteinä liikunta, hyvinvointi, yhteisöllisyys ja vuorovaikutus.
• Kiinteistön ylläpito. Kustannusten optimointi kiinteistön huollossa ja isännöinnissä. Turvallisuus. Kiinteistön ylläpidon liiketoimintamallit tulevaisuudessa.

Älykäs liikkuminen
Karjasillan Kulmalla kokeiltiin useita eri konsepteja, jotka helpottaisivat arjen liikkumista. Pääpaino oli kulkemisen ja pysäköinnin ekologisessa, taloudellisessa ja sujuvassa järjestämisessä.

Osittain KiraDigi-rahoituksen turvin toteutetussa Älykäs pysäköinti -kokeilussa tavoiteltiin sujuvaa pysäköintiä sovellusten, valaistuksen ja infonäyttöjen avulla. Taloudellisuutta parannettiin tilojen korkealla käyttöasteella ja energiansäästöllä.

DYNAAMINEN PYSÄKÖINNIN HALLINTA
Dynaamisella pysäköinnin hallintamallilla haettiin optimaalista tapaa jakaa taloyhtiön pysäköintihallin paikat asukas/vierailija/yrityspysäköinnille sekä muuhun toimintaan siten, että tilan käyttöaste maksimoidaan.

1. Auton tunnistus ja ohjaus ovella. Auton tunnistus joko rekisterinumeron tai muun tunnisteen perusteella.
2. Valaistuksenohjaus auton/ihmisen liikkuessa hallissa. Valot päällä vain siellä missä tarvitaan ja milloin tarvitaan.
3. Valo-ohjaus pysäköintiruutuun. Auton ohjaus vuokrattuun kohderuutuun. Kohderuudun indikointi valaistusefekteillä.
4. Liikedatan ja käyttöasteen kerääminen. Liiketiedon ja käyttöasteen kerääminen sekä kunnossapitotarkoitukseen että seuraamaan hallintamallin toimivuutta demovaiheen jälkeen. Käyttöastetieto on erityisen arvokasta, kun suunnitellaan tulevia rakennusvaiheita tai –kohteita ja pysäköintinormin kehitystä.

YHTEISKÄYTTÖAUTOT JA -PYÖRÄT
Karjasillan Kulmalle on tulossa yhteiskäyttöisiä autoja ja pyöriä. Yhteiskäyttökulkuneuvon käyttäjät voivat muodostua korttelin ja lähialueen asukkaista ja yrityksistä. Kulkuneuvo haetaan ja palautetaan samaan tukikohtaan. Käyttäjä maksaa vain kulkuneuvon käytöstä, ei omistamisesta tai ylläpidosta.
Älykkäällä pysäköinnillä ja yhteiskulkuneuvoilla luodaan ekologista mallia, jossa vähennetään uusien pysäköintipaikkojen tarvetta ja pienennetään alueen hiilijalanjälkeä.

Yhteiskäyttöautojen hallinnoinnissa yhteistyökumppanina Hartelalla on Omago-palvelu. Korkeakoulujen osaamista on hyödynnetty Demola -yhteistyöprojektilla, jossa mm. Verstaan uudet pysäköintipaikat pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Älykkään liikkumisen yhteistyökumppanit: Demola, Helvar, IGL Tech (eParking), Galaxo, Omago

Verkot, sensorit, IoT
Hartela Pohjois-Suomi Oy on yksi 5G-testiverkkoprojektin yrityskumppaneista. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen 5G-testiverkkohanke aloitettiin Oulussa vuonna 2015. Hankkeen tärkein rahoittaja on Business Finland ja sen tutkimusosapuolet ovat Oulun yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Centria-ammattikorkeakoulu.

5G-verkon arkkitehtuuri tuo uusia mahdollisuuksia käsitellä sensoriverkkojen tuottamaa dataa ja tehdä järjestelmien operoinnin helpoksi (mikro-operaattorimalli). Kiinteistöhuollon ja kunnossapidon tulevaisuuden mallit perustuvat erilaisiin sensoreihin, jotka havainnoivat ja ennakoivat rakennuksen ja kiinteistössä olevien järjestelmien tilaa ja kuntoa. Koko korttelia voi valvoa ”digitalkkari”, joka välittää kiinteistönhuoltopyyntöjä eteenpäin juuri oikeaan aikaan. Myös asumisen viihtyvyyttä voidaan parantaa sensoriverkon avulla. Asukkaan mieltymysten mukaiset lämpötilan, ilmanvaihdon ja valaistuksen säädöt voidaan toteuttaa huoneisto- ja huonekohtaisesti. 5G-verkko tuo myös asukkaille nopeat datayhteydet ja hyvän kuuluvuuden.

Verkot, sensorit, IoT yhteistyökumppanit: Eltel, VTT, Nokia, Oulun yliopisto, Indalgo

Energia
Karjasillan Kulmalla tutkittiin uusia energiaratkaisuja, jotka alentaisivat asukkaiden asumiskustannuksia. VTT:n, Swecon ja Oulun Energian kanssa yhteistyössä etsimme ratkaisuja, jotka olisivat asukkaalle edullisia rakennuksen koko elinkaaren aikana. Kohteeseen kehitettiin kaukolämmön paluulämpöä ja lämpöpumppuja hyödyntävä energiajärjestelmä, joka soveltuu myös alueviilennyksen toteutukseen. Järjestelmän hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin perinteisessä kaukolämmössä.

Muita tutkittuja vaihtoehtoja olivat mm. maalämpöön ja ilmavesilämpöpumppuihin perustuvat erilaiset energiaratkaisuvaihtoehdot korttelitasolla. Näissäkin kaukolämpö toimi täydentävänä energiamuotona.

Aurinkopaneelit perinteisesti tuottavat kiinteistösähköä. Tavoitteena oli myös löytää keinot järjestelyyn, jossa korttelin alueella tuotettua ylijäämäaurinkosähköä voitaisiin käyttää myös asunnoissa, asukkaiden hyödyksi.

Karjasillan Kulma -korttelin energiayhteisön perustamiseen ja toimintaan liittyviä teknistaloudellisia, hallinnollisia ja sosiaalisia haasteita selviteltiin yhdessä VTTn kanssa.

Energiayhteistyökumppanit: VTT, Eltel, Sweco, Oulun Energia

Rakentamisen teknologia
Karjasillan Kulma -korttelin suunnittelussa käytettiin 3D-mallinnusta. Mallien hyödyntäminen oli mahdollista rakentamisvaiheessa erilaisten AR/VR-laitteiden ja sovellusten avulla.

Asumisen vaiheessa 3D-mallit toimivat pohjana kiinteistön digitaalisen kaksosen muodostamisessa. Digitaalinen kaksosen avulla voidaan visualisoida havainnollisesti korttelin tilaa, mm. tilojen lämpötiloja, ilmanvaihtoa, erilaisia kulutuslukemia, käyttöasteita, kulumista, vikaantumista jne. Se toimii kiinteistön ylläpidon keskeisenä työkaluna. 5G-verkkoteknologiaa voi myös hyödyntää monin tavoin myös rakentamisen aikana.

Älykäs valaistus
Korttelin keskeisiä teemoja olivat asumiskustannusten pienenemisen lisäksi energiansäästö ja ekologisuus. Älykkäillä, oppivilla valaistusratkaisuilla ja vähän energiaa kuluttavilla valaisimilla piha-alueella, autohallissa ja käytävätiloissa saatiin säästöjä aikaan.

Ensimmäisessä rakentamisen vaiheessa valaistuksen älyratkaisut keskittyvät autohalliin sekä saneerattavaan koulukiinteistöön.

Digitaalinen palvelualusta
Miksi Karjasillan Kulma tarvitsee palvelualustan? Älylaitteiden käyttäjät ovat jo tottuneet käyttämään sovelluksia esim. bussilippujen ostoon, matkojen varaukseen, verkkokauppaostoksiin, erilaisten palveluiden tilaamiseen jne. Jokainen sovellus on kuitenkin oman näköisensä.

Korttelin palvelualustan tavoitteena oli tuottaa helppo ja looginen rajapinta kaikkiin asuinyhteisön alueella tarjolla oleviin palveluihin ja siten helpottaa asukkaan arkea. Näitä voivat olla palveluympyrässä kuvatut esimerkinomaiset palvelut. Korttelialustan yksi tärkeä kriteeri on tietojen käsittelyn turvallisuus ja säännöt henkilötietojen käsittelyssä (GDPR, MyData).

Kiinteistön ylläpito
Kiinteistönhuolto ja isännöinti tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Tässä Business Lab-ryhmässä pohdimme uusia kiinteistön ylläpidon liiketoimintamalleja. Tulevaisuuden ympäristö sensoriverkkoineen antaa paljon reaaliaikaista tietoa kiinteistöstä. Tekoälysovellukset pystyvät käsittelemään kiinteistödatan, avoimen datan, asukasrekisterin jne. pohjalta automaattisesti ja nopeasti tilanteita, jotka vielä nykyään hoidetaan hitaasti ja käsin.

Uudet liiketoimintamallit avaavat mahdollisuuksia myös uusille ketterille toimijoille, joiden vahvuudet ovat enemmän digitalisaation kuin kiinteistöhuollon ja isännöinnin kentässä. Uusi roolijako tulee olemaan mielenkiintoinen ja todennäköisesti kiinteistöhuollon kustannukset tulevat laskemaan tai ainakin niiden nousu hidastumaan.

Karjasillan Kulma – noin kilometri Oulun keskustasta

Haluan saada lisätietoa Karjasillan Kulman asuntokohteista

Haluan kuulla lisää Oulun Satakielestä

Kiinnostuitko, ota yhteyttä!

Huom. Sivuilla esitetyt kuvat ovat luonnoskuvia. Yksityiskohdat tarkentuvat alueen ja kohteen suunnitelmien edetessä.

Hartela, lähirakennusyhtiö jo vuodesta 1942.

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 600 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimimme Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Hämeessä ja Oulun seudulla. Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin.