Skip to content

Yhteistyötä allianssirakentamisessa – tyytyväinen loppuasiakas

Jaa kirjoitus

Yli-Maarian monitoimitalo

Yli-Maarian monitoimitalo, Ypsilon Turussa.

Monitoimitalo Ypsilonin käyttäjäkokemuksia yhden lukukauden jälkeen. Kohde valmistui ja luovutettiin käyttäjille vuodenvaihteessa 2018/2019.

”Arvostettiin käyttäjän omaa asiantuntemusta”

Käyttäjät huomioitiin heti projektin alusta asti. Projektiryhmässä oli edustaja kaikista eri käyttäjäryhmistä ja Bigroom-palavereita pidettiin viikoittain. Varhaisessa vaiheessa mukana oleminen antoi käyttäjille syvällisempää ymmärrystä kustannusvaikutuksista ja toiveita toteutettiin kustannustehokkaasti. Myös tunne siitä, että arvostetaan käyttäjän omaa asiantuntemusta, miten asiat toimivat oikeasti tiloissa, otettiin hienosti huomioon. Näin saatiin syntymään yhteistyössä hyvä kombinaatio, jossa kukin antoi parhaan oman osaamisensa yhteiseen hyvään. Esimerkiksi pohjapiirroksesta tehtiin 17 eri vedosta, kunnes saavutettiin lopullinen, yhteinen näkemys suunnittelijoiden, rakentajien ja käyttäjien kesken. Ihan kaikkia käyttäjien toiveita ei pystytty toteuttamaan kustannussyistä, mutta paljon hyvää saatiin kuitenkin aikaiseksi.

”Hartelassa annettiin kasvot rakentamiselle”

Hartelan kanssa oli ilo tehdä projektia. Aina sai luotettavat vastaukset kaikkiin kysymyksiin luoden turvallisen olon sellaisillekin, joille rakentaminen projektina ei ole niin tuttua. Vastaava mestari Pasi Kirveennummi näytti säännöllisesti, että aikataulussa ollaan, eikä käyttäjienkään tarvinnut jännittää valmistumista. Hartela on osoittautunut luotettavaksi ja yhteistyökykyiseksi kumppaniksi. Työn laatu on ollut erinomaista ja rakennus on tehty hyvin kaikin puolin. Hartelassa annettiin kasvot rakentamiselle ja työmaahenkilöstöä oli helppo lähestyä kaikilla kysymyksillä. Käyttäjät kertoivat myös, että on turvallinen olo, kun kohteessa on viiden vuoden takuu ja tietää, että kaikki saadaan toimimaan kuten pitääkin.

“Erilaiset tilat ruokkivat luovuutta ja yhteisöllisyyttä”

Oppilaat ovat viihtyneet tiloissa hyvin. Erilaiset tilat ruokkivat luovuutta ja yhteisöllisyyttä. Uudet tilat ovat mahdollistaneet myös opettajille uudenlaisten tilojen hyödyntämisen, tarjoamalla erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuden hyödyntää opetus- pedagogiikkaa erilaisin tavoin. Puhutaan esimerkiksi ns. luottamuksen kehästä, jossa osa oppilaista voi opiskella vapaammin ja hyödyntää rakennuksen eri tiloja käyttämällä esim. kuulokkeita ja sermejä perinteisen ”istutaan rivissä pulpeteissa” sijasta.

Monitoimitalon henkilöstön olohuonetila.

Monitoimitalon henkilöstön olohuonetila.

Yhteinen henkilöstön olohuonetila on viihtyisä ja valoisa. Värien käyttö tuo kotoisuutta ja yhteinen taukotila tarjoaa mahdollisuuden tavata toisia rennossa ympäristössä. Myös rakennus ja piha ovat kutsuvia ja aamulla töihin tullessa tulee hyvälle tuulelle Ypsilonin nähdessään. Kolmannen kerroksen eskarilaiset olivat kommentoineet, että heillä on sellainen olo, kuin söisivät ravintolassa, kun pääsivät viihtyisään, yhteiseen ruoka-aulaan ensimmäisiä kertoja.

”Parasta on ollut erinomainen akustiikka, valaistus sekä puhtaat ja terveelliset tilat”

Aivan ehdottomasti parasta on ollut erinomainen akustiikka, valaistus sekä puhtaat ja terveelliset tilat. Akustiikkasuunnitteluun käytettiin asiantuntijan näkemyksiä ja lopputulos kerää kiitosta kaikilta käyttäjiltä. Myös valaistukseen panostettiin ja myös se näkyy positiivisesti arjen työssä. Keskusaulan akustiikka on onnistunutta ja äänet eivät kaiu ympäri koulua, vaikka siellä olisi paljonkin pieniä ja vähän isompiakin liikkujia. Musiikkiluokassakin saa soittaa ja laulaa, ilman että äänet kantautuvat sen pidemmälle luokkatilasta.

Aivan uudenlaisen näkökulman tuo se, että yhteistyö eri yksiköiden välillä on sujuvaa. Lapsilla on turvallisempi olo siirtymissä päiväkodista alakouluun ja sieltä yläkouluun kun kaikki tapahtuu tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja tilat sekä ihmiset ovat tuttuja jo ennestään. Kirjastopalvelut ja kouluterveydenhoitaja/neuvola ovat ihan lähellä samassa rakennuksessa kuten myös aamu- ja iltapäiväkerho sekä nuorisotoiminnan tilat.

Ypsilonin eri käyttäjäryhmät pitävät kerran viikossa yhteisen palaverin, jossa käsitellään yhteisiä asioita. Näin saadaan viestittyä tarvittavat tiedot ja asiat sujuvasti yhtä aikaa kaikille talon sisällä.

Lapset ovat saaneet uutta motivaatiota uusien tilojen myötä ja myös yhdessä tekeminen on lisääntynyt. Myös he osaavat arvostaa ympäristöä ja pääsyä uusiin, värikkäisiin sekä uudenlaisiin, muunneltaviin tiloihin.

Toivotamme käyttäjille paljon hyviä hetkiä uusissa tiloissa!

Haastateltavat henkilöt olivat rehtori Marianne Ulfstedt, päiväkodin johtaja Tuire Korhonen, apulaisrehtori Mia Autio, palvelukoordinaattori Juuso Räsänen, terveydenhoitaja Jenni Haaksi sekä Mirel Riihimäki.

Ypsilonin faktoja

Ypsilonin monitoimitalo pitää sisällään:

 • 700 perusopetusikäistä
 • 120 varhaiskasvatusikäistä
 • ilta- ja aamupäiväkerho
 • kouluterveydenhuolto
 • neuvolatoiminta
 • lähikirjasto
 • nuorisotoimi
 • valmistuskeittiö
 • henkilöstö yllä oleviin

Hanke toteutettiin suurten hankkeiden toteutukseen sopivalla allianssimallilla. Päätoteuttajana toimi Hartela Länsi-Suomi Oy, Ramboll Finland Oy, Granlund Turku Oy ja Arkkitehtitoimisto Mikko Uotila Oy -ryhmittymä, joka perustettiin hanketta varten. Rakennuttajana toimi Turun kaupunki.

Rakentaminen

 • Bruttoala 8.500 m²
 • Tilavuus 40.000 m³
 • Louhintaa 6.800 m³
 • Betonielementtejä 1.559 kpl
 • Vesikaton pinta-ala 4.000 m²
 • Ovia 350 kpl
 • Ikkunoita 260 kpl

Arkkitehti Mikko Uotilan mietteitä

Nykykouluissa on vallalla avoin oppimisympäristöajattelu, jossa keskiössä onkin oppija ja oppiminen, ei enää opettaja ja opettaminen. Olimme mukana suunnittelemassa virikkeellisen, monikäyttöisen ja innovatiivisen toimintaympäristön, jossa eri-ikäiset käyttäjät pystyvät toimimaan pitkin päivää tarpeiden mukaisissa tilakokonaisuuksissa. Rakennuksessa toteutettiin kengättömän puhtaan liikkumisen periaate.

Pohdintaa aiheuttivat eri käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet. Koko ajan huomioitiin ylläpidon, huollettavuuden ja valvonnan näkökohdat, jotta saadaan kaupunginosalle turvallinen kylätalo. Taidekilpailutuksessa päädyttiin pihalle tulevaan julkiseen taideteokseen, jolla vahvistetaan paikan henkeä ja identiteettiä.

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilonin pihataidetta

Yli-Maarian monitoimitalon pihataidetta.