Skip to content

Parasta kesätyössä on ollut työporukka

Jaa kirjoitus

Joka kesä Hartelassa työskentelee kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita sekä työmailla että toimistotehtävissä. Keräsimme tämän kesän kokemuksia työmailtamme. On ollut mahtavaa kuulla, miten hienosti harjoittelijat on otettu mukaan Hartelan työyhteisöön ja heitä on opastettu työtehtävissä oman koulutuksensa ja tarpeensa mukaan. 

Suurin osa kesäharjoittelijoista kertoi hakeneensa paikkaa Hartelan verkkosivujen kautta hakulomakkeella ja siten päässyt harjoitteluun. Työnjohtoharjoittelijamme Elias kuitenkin mainitsi käyneensä muiden hakemustensa ohella kotinsa läheisellä työmaalla reippaasti kysymässä ensimmäistä työnjohdon harjoittelupaikkaansa sekä työhaastattelussa ja näin ollen saaneen paikan. Oma-aloitteisuus siis kannattaa.

Kaikkia kesäharjoittelijoita yhdistää ainakin yksi asia – jokainen kokee oppineensa paljon uutta Hartelan työmailla. Oli kyseessä kerrostalon rakentamisvaiheiden järjestys, epäkohtien tarkastus, aikataulutus tai suunnitelmien lukeminen ovat kaikki kesäharjoittelijat saaneet jotain uutta oppia kohti tulevaa työelämää.

Yleinen fiilis harjoitteluista ja Hartelasta on ollut hyvä ja positiivinen. ”Laatuun, työturvallisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin selvästi panostetaan,” Elias sanoo. Kiinnostava kohde ja mielenkiintoiset työtehtävät koettiin tärkeäksi. Myös mahdollisuus jatkaa työmaalla osa-aikaisesti opintojen ohessa vielä syksyllä on otettu ilolla vastaan.

Hartelan työmaille on ollut helppo tulla sisään ja työyhteisössä harjoittelijat on otettu hyvällä fiiliksellä vastaan. ”Vastuuta on saanut mukavasti sitä mukaa kun oma ymmärrys hankkeista on kehittynyt, kuitenkin siten, että kynnys avun pyytämiseen on pysynyt matalana”, työnjohtoharjoittelija Konsta kertoo. ”Heti ensimmäisellä viikolla minulle annettiin monta hommaa. Jos en osannut tai ymmärtänyt joitain asioita, niin minua autettiin niissä heti. Myös minun mielipiteet ja ehdotukset otettiin hyvin huomioon”, työnjohtoharjoittelija Elias toteaa. ”Parasta harjoittelussa on ollut työporukka”, hän vielä jatkaa.

Tuleville kesätyöntekijöille, harjoittelijoille ja hakua miettiville ohjeet ovat selkeät ja tulevat lähes yhdestä suusta. Positiivinen mieli ja rohkea asenne ovat tärkeitä hakuvaiheessa ja harjoittelussa. Hartelassa harjoittelijoista pidetään huolta, kehitystä tuetaan riittävästi ja vastuuta annetaan osaamisen mukaan. Harjoittelijat suosittelevat Hartelaa työnantajana ja haluaisivat myös itse tulla uudelleen harjoitteluun.

Syksyn tullen useimmilla harjoittelijoilla on nyt tiedossa paluu opiskeluiden pariin. Hartelasta saatu arvokas oppi, tieto ja taito auttavat varmasti jokaista eteenpäin opinnoissa.

Elias ja Konsta olivat Hartelassa kesätöissä.