Skip to content

Työmaiden jätehuoltoon haetaan tehoja

Tavoitteemme on mahdollistaa työmaillemme kiertotaloutta tukeva jätehuollon toimintamalli. Työmaiden jätehuolto on järjestettävä jätelain ja jäteasetuksen mukaisesti. Valtioneuvoston asetuksen mukaan vuonna 2020 rakennusjätteestä tulee kierrättää tai hyödyntää 70 prosenttia muutoin kuin energiana tai polttoaineen valmistamisessa. Jätteiden lajittelu tulee lisäksi suorittaa syntyperäpaikalla eli työmaalla.

Tavoitetasomme noudattaa asetusten tavoitteita eli vuonna 2020 tavoitteemme on kierrättää/lajitella vähintään 70 % työmaan jätteistä. Jotta saavutamme ko. tavoitteen on sekajätteen määrän vähennyttävä merkittävästi. Kehitys on työmaillamme ollut myönteistä viimeisen vuoden ja olemme pystyneetkin nostamaan kierrätysastettamme johdonmukaisesti kohti tavoitetasoamme.

Kaikki työmaat voivat seurata omaa kierrätysastetilannettaan ja -tavoitettaan helposti. Raportit julkaistaan myös mm. sisäisissä infonäytöissä kuukausittain, jolloin myös työmaan aliurakoitsijoillemme ja työntekijöille välittyy ajantasainen jätehuollon tilanne.

Työmaiden jätehuollon logistiikka

Tehostamalla työmaalogistiikkaa ennakkosuunnittelun kautta miettimällä huolellisesti materiaalitoimitusten toimituskoot, pakkausmuodot ja toimitusajat, vaikutamme suoraan työmaajätteiden syntyyn. Työmaakuljetusten tehostaminen vaikuttaa työmaiden hiilijalanjälkeen mm. polttoainepäästöjä vähentämällä. Tämä edellyttää aktiivista yhteistyötä materiaalivalmistajien ja alihankkijoidemme kanssa.

Hyvin toteutettu työmaan jätehuolto on myös osa työturvallisuutta. Kun jätteet päätyvät jokaisen jäljiltä sovittuun kierrätysastiaan, siisteys tuo mukanaan mm. turvallisemmat kulkureitit ja työskentelyalueet.

Työmaaenergia

Työmaan käyttöenergioissa haemme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja mm. työmaasähkön hankinnan osalta.  Tämän hetken konsernitasoisen yhteistyökumppanimme Oomi Energian tuottama vihreä sähkö tarkoittaa tuulta ja vettä sähkön tuotantoenergiana, katso Hartelalle myönnetty sertifikaatti TÄSTÄ.