Skip to content

Pienillä teoilla kohti parempaa huomista

Sijainti ja toimivat kulkuyhteydet

Ympäristövastuun huomioiminen on Hartelalle tärkeä osa hankekehitystä. Jo tontinhankintavaiheessa haluamme tonttien hyvällä sijainnilla varmistaa toimivan julkisen liikenteen saavutettavuuden sekä tärkeimpien palveluiden läheisyyden. Myös muiden kulkumuotojen osalta haluamme monipuolisesti luoda ympäristövastuullisia vaihtoehtoja. Toteuttamissamme hankkeissa on tarjottu mahdollisuuksia niin sähköautojen latauspisteisiin, taloyhtiön yhteiskäyttöautoihin kuin polkupyörien huoltopisteisiin ja riittäviin säilytyspaikkoihin. Seuraamme erilaisten tulevaisuuden liikkumismuotojen kehittymistä ja etsimme ratkaisuja niiden hyödyntämiseen hankkeissamme.

Energiatehokkuutta haetaan eri keinoin

Energiaratkaisujemme ympäristöystävällisyyttä on kehitetty hankekohtaisesti ottamalla uusiutuvan energian hyödyntäminen osaksi energiajärjestelmiä. Aurinkopaneeleita ja maalämpökaivoja on käytetty kohteissa uusiutuvana energianlähteenä. Haemme vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisiä lämmöntuottomuotoja.  Energiatehokkuutta on myös parannettu valaistuksen osalta. Hartelan kohteissa käytetään pääosin energiatehokasta LED-valaistusta. Lisäksi käynnissä on pilottihanke, jossa huomioidaan jätevedestä talteen otettava lämpö.

Hartelalla on hankkeiden energiaselvitysten laatimisessa sekä hiilijalanjälkilaskennassa yhteistyökumppani. Hiilijalanjälkilaskelmien sisällyttäminen osaksi omaperusteisten hankkeidemme suunnittelua on yksi kestävän kehityksen tavoitteistamme vuonna 2020.

Asukkaille näkyvät vaikutukset

Tulevaisuudessa tarkoituksena on ottaa jätteiden kierrätys entistä paremmin huomioon jo hankekehitysvaiheessa. Panostamme jatkossa esim. asunnoissa tapahtuvan kierrätyksen helpottamiseen, ja muovinkierrätysmahdollisuuksia on jo tarjottu useassa uudiskohteessa.

Ympäristövastuullisuus on meille tärkeää ja uskomme, että jo pienillä ratkaisuilla voidaan luoda ihmisille ja ympäristölle paljon hyvää.

Case esimerkki: LEED Gold V4-sertifikaatti Ramboll Finland Oy:n pääkonttorille Espoossa

Hartela Etelä-Suomen rakentamalle Rambollin Finlandin uudelle pääkonttorille on myönnetty LEED-ympäristösertifikaatti. Kehä I:n ja Turunväylän yhteyteen Espoon Perkkaalle rakennettu Ramboll Village palvelee yli tuhatta suunnittelu- ja konsultointialan ammattilaista.

 

Hartelan osalta erityishuomiota on kiinnitetty monen eri tekijän osalta energiatehokkuuteen. Käytössä on niin sanottu hybridijärjestelmä, jossa maalämpö on pääosassa lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa, mutta lämmitystä tehostetaan tarvittaessa kaukolämmöllä ja jäähdytystä ääriolosuhteissa vedenjäähdytyskoneilla. Kohteessa on myös aurinkopaneelijärjestelmä, jossa yhteensä 180 m2 aurinkopaneeleita tuottaa rakennuksen katolla ympäristöystävällistä energiaa. Rakennuksessa on lisäksi huima määrä erilaisia mittareita, jotka mittaavat energiajärjestelmien tehokkuutta, tuotantoa ja automatiikkaa. Kokonaan LED-lampuilla toimiva itseoppiva Helvarin ActiveHead-valojärjestelmä parantaa valaistuksen osalta energiatehokkuutta entisestään.

Tuotantovaiheessa on ollut käytössä LEED-sertifikaatin asettamat kierrätysrajat ja kierrätys on ollut merkittävässä roolissa työmaalla. Rakennusmateriaaleissa on huomioitu vähäpäästöisyys – esimerkiksi tekstiilimatot ovat M1-luokiteltuja.

Case esimerkki: LEED Platina-sertifikaatti Hartelan pääkonttorille Helsingissä

Ilmalan Asema -toimitilakiinteistön ekologiset ratkaisut saivat syksyllä 2018 merkittävän kansainvälisen tunnustuksen. Hartelan kehittämälle ja rakentamalle toimitilarakennukselle myönnettiin LEED-ympäristösertifikaatin korkein ja harvinaisin Platina-luokitus.

Ilmalan junaseisakkeen viereen rakennetun Ilmalan Asema -kiinteistön suunnittelua ja rakentamista ohjasi alusta asti ekologisuus ja rakennuksen käyttäjien viihtyvyys. Vuoden 2017 lopussa valmistunut rakennus on Suomen ensimmäinen EU-määräykset täyttävä hiilineutraali toimistorakennus ja lähes nollaenergiatalo.

Platina-luokituksen saavuttamiseen vaikuttivat erityisesti rakennuksen energiankäyttö ja päästöt, jotka pidettiin kurissa poikkeuksellinen ansiokkaasti. Lisäksi vedenkäytön tehokkuus ja tontti- ja lähiympäristön kestävyys mm. hyvän saavutettavuutensa ansiosta, lisäsi platinaan oikeuttavia pisteitä.

Ekologiset ja käyttäjäystävälliset tekniset ratkaisut ovat lisänneet viihtyvyyttä. Sopeutuva valaistus reagoi vallitsevaan säätilaan sekä ihmisten liikkeisiin. Lämmityspaneelit katossa sekä tarkkaan säädetty lämpötila tuovat työskentelymukavuutta toimiston väelle.